НАЧАЛО Печат

Евангелска Съборна Църква - гр. Хасково, ул."Добруджа" 47Богослужения


Събота - Молитвено събрание

зимен сезон - 17ч.

летен сезон - 18ч.


Неделя - Литургия с проповед - 10ч.